Short Bio

Ing. Radovan Semančík, PhD.

English
He graduated from the Slovak Technical University with a master degree in Software Engineering and PhD degree. At the time he works as a software architect at Evolveum. His main areas of interest are digital identity and distributed systems architecture. He designed one of the first full-scale identity management deployments in Central Europe and provided key consulting services to many more comprehensive identity management solutions. He is an open-source project contributor and participates in several software development projects. He currently dedicates most of his time to lead the midPoint project - the most comprehensive open source identity management and governance system currently available. He is Apache Foundation committer.
Slovensky
Vyštudoval odbor softvérové inžinierstvo na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave a na rovnakej univerzite získal titul PhD. Momentálne pracuje v spoločnosti Evolveum na pozícií softvérového architekta a špecialistu pre správu identít. Jeho hlavnými oblasťami záujmu sú digitálna identita a architektúry distribuovaných systémov. Navrhoval jedno z prvých riešení riadenia identitít v strednej Európe a podielal sa na návrhu a nasadení mnohých komplexných riešení v oblasti správy identít. Je aktívny prispievateľ do open-source projektov a spolupracuje na rozsiahlych medzinárodných softvérových projektoch. Momentálne venuje väčšinu svojho času vedeniu projektu midPoint, ktorý je najrozsiahlejším voľne dostupným open source systémom pre správu identít. Podieľa sa na práci Apache Foundation ako committer.